ทีมงานมืออาชีพ
คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยทีมวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้าน      การจัดการงานวิศวกรรมที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ร่วมกันสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เพื่อความพร้อมในการดำเนินงานก่อสร้าง ให้แก่ ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
บริการแบบบูรณาการรวมระบบ
บริษัทฯ มีทีมงานเพื่อจัดระบบงาน          ให้ลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน ทีมงานของเรามีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะช่วยพัฒนาพื้นที่โครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยร่วมกันวางแผนและออกแบบงานก่อสร้าง จัดทำประมาณการต่างๆ ในงานก่อสร้างทั้งหมดอย่างครบวงจร และให้เป็นไปตามยุคตามสมัยตรงตามความต้องการของลูกค้า
หลากหลายโครงการ
จุดเริ่มต้นจากการสร้างที่อยู่อาศัยไปจนถึงสร้างโรงงานขนาดใหญ่ โดยทีมงาน       มืออาชีพ ซึ่งบริษัท เพาเวอร์ ฟาสท์ฯ เรามีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างมากว่า 30 ปี ในการก่อสร้างอาคาร เรายังยึดหลัก   ความถูกต้องให้เป็นไปตามกฏหมายของประเทศไทยทุกประการ และ คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

ผลงาน

คุณภาพของงานส่งผลให้ลูกค้ามีความสุข

รายการบริการ

อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการโรงเรียน โรงงานและคลังสินค้า อาคารสำนักงานวิศวกรโยธา

การวางแผนบริการ
ขจัดความยุ่งยากในการออกแบบ สร้างอาคารให้สอดคล้องกับความคาดหวัง

ทีมงานมืออาชีพ
เพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับลูกค้า และพร้อมดำเนินการต่างๆ อย่างรวดเร็วที่สุด

บูรณาการอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างอนาคต
บริการครบวงจร ร่วมมือกับทุกหน่วยงานและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

เราส่งมอบความสุข

ด้วยประสบการณ์วิชาชีพ และทัศนคติที่ดี บริษัท เพาเวอร์ ฟาสท์ คอนสทรัคชั่น จำกัด พร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมอบความสุขให้แก่ลูกค้า

ติดต่อ
นิยามการบริการแนวใหม่
เราไม่เพียงแต่แค่คำนึงถึงระยะเวลาการสร้างงานเท่านั้น เรายังพร้อมส่งมอบแนวคิดและความพึงพอใจให้กับลูกค้า อีกทั้งยังพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด นี้คือหลักการของ บริษัทฯ
ทีมผู้เชี่ยวชาญ
ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ผ่านมาตรฐานจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (NTU) และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (A.I.T) จึงทำให้ บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในด้าน      ผลงาน และบริการที่ยอดเยี่ยมมาเป็นเวลากว่า 30 ปี
ทรัพยากรจากท้องถิ่น
เราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ร่วมถึงบุคลากรขององค์กร เช่น หัวหน้างานคนไทยและแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน โดย บริษัทฯ ทำงานบนความเชื่อมั่นและสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าด้วยความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพ
หลากหลายรูปแบบ
งานสร้างห้างสรรพสินค้า โรงงาน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะเอาชนะต่ออุปสรรคความยากลำบากในการก่อสร้างโครงการประเภทต่างๆที่ได้กล่าวมา เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ แนวคิดที่มีความหลากหลายจากโครงการที่ผ่านมา และนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการกับลูกค้า ด้วยไอเดียที่แตกต่างและ สร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เพาเวอร์ ฟาสท์ คอนสทรัคชั่น จำกัด พร้อมสร้างผลงานที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี

ติดต่อ
เกี่ยวกับ บริษัท เพาเวอร์ ฟาสท์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

บริษัท เพาเวอร์ ฟาสท์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2541 โดยกรรมการบริษัทฯ คุณยศพล จ่างเจริญกิจ และผู้ร่วมบริหาร รวมถึงวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในส่วนการให้การบริการเราไปทั่วทุกพื้นที่ ตามแหล่งชุมชนท้องถิ่นต่างๆ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย เพราะเราใส่ใจและทุ่มเทในโครงการทุกโครงการ เพื่อส่งมอบงานที่ดีและมีประสิทธิภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

ติดต่อเรา
  • 2/105 บางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 20 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
  • +66-2744-0688
  • contact@pfconst.com